Specjalistyczna Poradnia Dietetyki Onkologicznej i Nefrologicznej

onko logo www 164

Onko.Medic.Diet

Dieta w chorobach sercowo-naczyniowych

Choroby sercowo-naczyniowe są najczęstszą przyczyna zgonów w krajach rozwiniętych. Składają się na nie schorzenia naczyń serca, mózgu i naczyń obwodowych powodując następstwa w postaci choroby niedokrwiennej serca, incydentów mózgowo-naczyniowych lub choroby naczyń obwodowych. Za rozwój chorób układu krążenia odpowiada miażdżyca naczyń. Dominującą rolę w jej rozwoju oraz progresji odgrywają czynniki środowiskowe takie jak: niska aktywność fizyczna, palenie tytoniu oraz nieprawidłowe żywienie.

Naszym celem jest modyfikacja diety oraz wypracowanie trwałych, prawidłowych nawyków żywieniowych, które pozwalają poprawić profil lipidowy, obniżyć ciśnienie tętnicze oraz uzyskać optymalną masę ciała. Zmiana diety i stylu życia jest integralną częścią zapobiegania skutkom chorób układu krążenia, bez względu na to czy prowadzi się leczenie farmakologiczne.

Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych

W krajach rozwiniętych na pierwszy plan wysunęły się obecnie schorzenia uwarunkowane miażdżycą tętnic, tj. choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze. Zmiany, które wpływają na zwiększenie ryzyka sercowo-naczyniowego wynikają m.in. ze wzrostu spożycia tłuszczów zwierzęcych oraz żywności wysoko przetworzonej, palenia tytoniu, malejącej aktywności fizycznej oraz przewlekłego stresu.

Do działań w zakresie prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego zalicza się odpowiednią dietę oraz racjonalny wysiłek fizyczny. Naszym zadaniem w celach profilaktyki jest ustalenie zaleceń żywieniowych, aby zredukować czynniki ryzyka miażdżycy oraz nadciśnienia tętniczego. Wprowadzenie zmian w diecie oraz podniesienie świadomości pacjenta pozwala na uniknięcie konsekwencji niezdrowego stylu życia.

Usługi Poradni Dietetycznej

Żywienie w chorobach 
nowotworowych

Żywienie w chorobach
nowotworowych

Żywienie w chorobach 
nerek

Żywienie w chorobach
nerek

Żywienie w chorobach 
sercowo-naczyniowych

Żywienie w chorobach
sercowo-naczyniowych

Żywienie w chorobach 
metabolicznych

Żywienie w chorobach
metabolicznych

Żywienie w chorobach 
przewodu pokarmowego

Żywienie w chorobach
przewodu pokarmowego

Redukcja masy 
ciała

Redukcja masy
ciała

Wyślij Zapytanie